top of page
Skanska selskapslogo.jpg
Skanska Statoilbygget.jpg

ABOUT US

Skanska er den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge. Vårt miljøengasjement gjennomsyrer alt vi gjør. Vi utvikler grønne løsninger for boligene, sykehusene, skolene, kontorbyggene, veien og tunnelene vi bygger. Vi gjør det for de som lever i dag og de som kommer etter oss. 

Vi bruker vi vår kunnskap og våre kloke hoder til å bygge smartere, grønnere og mer bærekraftig. Vi ønsker å sette spor etter oss. Spor som andre trygt kan følge.

 

Vi bygger for et bedre samfunn. 

student bilde.PNG
skanska-mari-mobakk.jpg

Career oppurtunities 

Young Professionals Program

Som nyansatt i Skanska blir du en del av vårt introduksjonsprogram for nyutdannede. Gjennom vårt Young Professionals Program (YPP) får du god innsikt i hvordan vi jobber, hva vi står for og hvem vi er. Gjennom et år med samlinger får du et unikt innblikk i Skanska-kulturen som preger oss i alt vi gjør. 

 

Gnist Prosjekt

Utdanningen gir et faglig tilbud både til de med kort og lang prosjekterfaring. I tillegg vil utdanningen inneha fordypning i rollen som prosjekt-, produksjons- og prosjekteringsleder.

Gnist er morgendagens prosjektkompetanse, og gir deg karrieremuligheter innen prosjekt i Skanska. Prosjektutdanningen gir mulighet for studiepoeng og videre MBA gjennom SKEMA Business School, Metier OEC sin samarbeidspartner. 

Skanska illust.jpg

Facts

Antall ansatte ( Norge / verden) / number of employees ( Norway / the world)

Ca. 3800 i Norge og ca. 38000 i verden

 

Gjennomsnittsalder / average age

ca. 40 år

 

Kvinneandel / women ratio

Ca. 20 % blant funksjonærer


 

Kontorer i Norge / offices in Norway

Prosjekter i hele landet

 

Kontorer i utlandet / offices abroad

Norden, Øst Europa, Storbritannia og USA

 

Omsettning / Revenue

15.000.000.000

 

Kontaktinformasjon:

skanska.no/jobb

bottom of page