top of page
NITO.png
Capture.PNG

ABOUT US

NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500 kurs og andre arrangementer i året, der medlemmene er.

Siden 1936 har NITO talt ingeniørenes og teknologenes sak. I dag teller vi over 86 000 medlemmer og er landets største fagorganisasjon på dette feltet. Som organisasjon er NITO både frittstående og partipolitisk uavhengig.

student bilde.PNG

NITOs viktigste hovedoppgaver er:

Trygghet i arbeidslivet

Sikre optimale lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Tilby juridisk bistand i arbeidsforholdet.

Lykkes i arbeidslivet

Tilby et bredt utvalg av kurs og faglige nettverk for medlemmene.

Ingeniørenes stemme

Synliggjøre ingeniørenes og teknologenes sentrale rolle i samfunnet.

NITO.png

NITO forhandler

NITO arbeider kontinuerlig for å fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i alle deler av arbeidslivet. Revisjon av overenskomster og hovedavtaler med arbeidsgiverne skjer gjennom sentrale forhandlinger, mens lønnsforhandlinger foregår lokalt i de fleste sektorer

Juridisk hjelp

NITO har dyktige advokater som yter gratis juridisk bistand for medlemmer i arbeidsrelaterte forhold, om nødvendig helt til Høyesterett.

Forsikring, bank og sparing

På vegne av våre medlemmer har vi lykkes i å forhandle fram egne og svært gunstige forsikrings-, bank- og spareavtaler. Fordelene ved å benytte disse er faktisk så store at de kan dekke hele kontingenten.

NITOs samfunnspolitiske engasjement

Samfunnspolitisk avdeling ivaretar NITOs politiske engasjement sammen med de tillitsvalgte. Vi utarbeider høringssvar, undersøkelser, rapporter, analyser og er politisk rådgiver for president og hovedstyre. Vi arbeider med saker og politikk som er viktig for våre medlemmer og for samfunnet.

Fagnettverk

NITO har per i dag en rekke fagnettverk og jobber kontinuerlig med utvikling av nye nettverk innenfor våre prioriterte områder.

Vi styrker medlemmenes kompetanse

Ved å tilby et stort antall fagkurs innen teknologiske og administrative fag, sørger vi for at våre medlemmer til enhver tid kan holde seg oppdatert innen sine områder. I tillegg har vi egne kurs for tillitsvalgte.

Vi hjelper medlemmer å få ny jobb

NITO tilbyr både karriereveiledning, jobbsøkerkurs og hjelp med CV og søknad i den viktige jobbsøkerfasen. Arbeidsledige medlemmer kan også søke om støtte til kompetansegivende kurs.

Fagblader til alle våre medlemmer

Som medlem vil du motta både Ingeniørenes stemme og Teknisk Ukeblad i posten. Medlemmer av BFI får i tillegg tilsendt det vitenskapelige fagtidsskriftet Bioingeniøren

Vårt internasjonale engasjement

NITO er medlem av tre forskjellige globale fagforeningsføderasjoner for henholdsvis industrien, tjenestesektoren og offentlig sektor. Til sammen representerer disse nærmere 100 millioner arbeidstakere fordelt på 160 land. Vi er også engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid gjennom vår støtte til Ingeniører Uten Grenser.

Fagforeningenes rolle i Norge

Den norske modellen kjennetegnes av et organisert samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten. Samarbeidet skal sikre med bestemmelse i viktige beslutninger, utvikling og omstilling i arbeidslivet samt bidra til å sikre høy sysselsetting. 50 prosent av den yrkesaktive norske befolkning er i dag organisert i en av landets mange fagorganisasjoner.

bottom of page