NFEA_farge.jpg

ABOUT US

NFEA - Norsk Forening for Elektro og Automatisering

 

Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA) er en politisk uavhengig ideell medlemsforening med fokus på elektro og automatisering. 

 

Foreningen består av mer enn 300 bedrifter og undervisnings-/ forskningsinstitusjoner.

 

NFEA jobber med nettverksbygging, kompetanseutvikling og økt konkurranseevne for norsk industri. Vi er også opptatt av å sikre rekruttering til høyere utdannelse innen teknologi og realfag.


 

NFEA tilbyr gratis medlemskap for studenter.

Dette gir deg som student et nettverk allerede før du er ferdig utdannet.

Medlemskapet er gratis til du har avsluttet studiene. Et studentmedlemskap i NFEA gir deg faglig tilhørighet og rabatterte priser på våre konferanser. 

 

NFEA har stipendordning som du som student kan benytte.

 

NFEA formidler også praksisplasser, lærlingplasser og sommerjobber via våre sosiale medier.

NFEA_farge.jpg

Facts

Antall ansatte: 4

 

Gjennomsnittsalder: 47

 

Kvinneandel: 75 %

 

Kontorer i Norge: 1 (Kristiansand)