top of page

Sommerforsker

PricewaterhouseCoopers_Logo.png

Firma

SINTEF

Stillingstype

Deltid

Sted

Oslo

Søknadsfrist

27. februar 2022

Kontaktperson

Hege

Antall stillinger

2

Publisert:

22. februar 2022

Sommerforsker

Om stillingen

Er du student med en forsker i magen? Da kan du søke sommerjobb i et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt.

 

SINTEF Energi utvikler energiløsninger som bidrar til at vi når FNs Bærekraftsmål. I tett samarbeid med industri og næringsliv, forsker vi på framtidens energisystemer med visjonen teknologi for et bedre samfunn.

For 2022 ser det ut til av vi kan ansette drøyt 40 studenter som skal forske på neste generasjons energiløsninger, og i år vil vi at du skal bli en av dem. Du vil få tilgang til verdensledende laboratorier, veiledning fra våre forskere, samt muligheten til å utvikle bærekraftig energiteknologi som skal redde verden.

Liste over utlyste stillinger: https://www.sintef.no/sintef-energi/sommerjobb_i_sintef_energi/

Om oss

PricewaterhouseCoopers_Logo.png

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

bottom of page